Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Tagged Under: ,

Chỉ sơn phết thay đổi bên ngoài thì không.loại được chất độc bên trong

  • Share The Gag


  • Chỉ sơn phết thay đổi bên ngoài thì không.loại được chất độc bên trong

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét