Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Tagged Under: , , ,

thay vì nỗ lực chinh phục thế giới tri thức, nhiều người chọn lối đi dành cho "người khuyết tật".

  • Share The Gag  • thay vì nỗ lực chinh phục thế giới tri thức, nhiều người chọn lối đi dành cho "người khuyết tật".
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét