Saturday, April 1, 2017

Tagged Under:

Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm

By: Nguyễn Trí Hiển On: 1:49 AM
  • Share The Gag  • Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment