Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Tagged Under:

Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm

  • Share The Gag  • Những lời nói vàng ngọc trong quá khứ chỉ để ngắm
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét