Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Tagged Under:

Tự còng mình vào chiếc điện thoại

  • Share The Gag


  • Tự còng mình vào chiếc điện thoại

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét