Monday, February 27, 2017

Tagged Under:

Tự còng mình vào chiếc điện thoại

By: Nguyễn Trí Hiển On: 1:35 AM
  • Share The Gag


  • Tự còng mình vào chiếc điện thoại

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment