Wednesday, March 22, 2017

Tagged Under: ,

Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ngoài mặt tươi cười, dao giấu sau lưng.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 5:37 PM
  • Share The Gag


  • Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment