Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Tagged Under: ,

Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất.

  • Share The Gag  • Lời nói và mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền chính là vũ khí nguy hiểm nhất.
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét