Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Tagged Under: ,

Cho dù cố gắng hàn gắn đến đâu thì vết thương luôn để lại sẹo.

  • Share The Gag


  • Cho dù cố gắng hàn gắn đến đâu thì vết thương luôn để lại sẹo. Bởi vậy, đừng bao giờ làm tổn thương người khác.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét