Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Tagged Under: ,

Đôi khi vì vật chất mà chúng ta trở nên vô cảm.

  • Share The Gag


  • Đôi khi vật chất làm con người bị lu mờ và thờ ơ với mọi thứ xung quanh

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét