Monday, January 30, 2017

Tagged Under: , ,

Đừng quá tin ti vi, vì thông tin đã được chế biến nhiều.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:56 PM
  • Share The Gag


  • Đừng quá tin vào những thông tin trên TV. Bởi vì thực tế, chúng đã được "thêm mắm, thêm muối" rất nhiều đấy!

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment