Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Tagged Under: , ,

Đừng quá tin ti vi, vì thông tin đã được chế biến nhiều.

  • Share The Gag


  • Đừng quá tin vào những thông tin trên TV. Bởi vì thực tế, chúng đã được "thêm mắm, thêm muối" rất nhiều đấy!

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét