Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Tagged Under: ,

Lòng thương Online

  • Share The Gag


  • Lòng thương Online. Kêu gọi lòng thương hại bằng...like ảo trên Facebook.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét