Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Tagged Under: ,

Trí não con người cũng có thể bị thao túng và điều khiển.

  • Share The Gag  • Trí não con người cũng có thể bị thao túng và điều khiển.
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét