Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Tagged Under:

Bài phát biểu hoa mỹ cũng trở thành thứ bỏ đi nếu không có hành động thiết thực.

  • Share The Gag


  • Bài phát biểu hoa mỹ cũng trở thành thứ bỏ đi nếu không có hành động thiết thực.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét