Thursday, January 26, 2017

Tagged Under:

Bài phát biểu hoa mỹ cũng trở thành thứ bỏ đi nếu không có hành động thiết thực.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:27 PM
  • Share The Gag


  • Bài phát biểu hoa mỹ cũng trở thành thứ bỏ đi nếu không có hành động thiết thực.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment