Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tagged Under: ,

Con người đang tự đầu độc chính mình

  • Share The Gag


  • Con người đang tự đầu độc chính mình

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét