Wednesday, January 25, 2017

Tagged Under: ,

Con người đang tự đầu độc chính mình

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:25 PM
  • Share The Gag


  • Con người đang tự đầu độc chính mình

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment