Wednesday, January 11, 2017

Tagged Under: , , , ,

Muốn thành công hãy khác biệt

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:14 PM
  • Share The Gag

  • Muốn thành công hãy khác biệt.

    NHỮNG BỨC TRANH BẤT HỦ
    Suy ngẫm + điều chỉnh + hành động = thành công & hạnh phúc.

    0 comments:

    Post a Comment