Thursday, January 12, 2017

Tagged Under: , , ,

Đồng loại sử dụng nhau làm mồi nhử.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 6:44 AM
  • Share The Gag

  • Đồng loại sử dụng nhau làm mồi nhử.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment