Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Tagged Under: , , ,

Đồng loại sử dụng nhau làm mồi nhử.

  • Share The Gag

  • Đồng loại sử dụng nhau làm mồi nhử.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét