Monday, January 23, 2017

Tagged Under: ,

Sự bất công trong thế giới động vật.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:09 PM
  • Share The Gag


  • Sự bất công của thế giới động vật.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment