Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Tagged Under: ,

Sự bất công trong thế giới động vật.

  • Share The Gag


  • Sự bất công của thế giới động vật.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét