Sunday, January 22, 2017

Tagged Under: , ,

Vũ khí thời hiện đại là facebook

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:04 PM
  • Share The Gag


  • Vũ khí lợi hại của thế giới hiện đại là "Facebook".

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment