Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Tagged Under: , ,

Vì lợi nhuận, có người sẵn sàng tàn phá thiên nhiên mà không nghĩ đến hậu quả.

  • Share The Gag


  • Vì lợi nhuận, có người sẵn sàng tàn phá thiên nhiên mà không nghĩ đến hậu quả.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét