Friday, January 13, 2017

Tagged Under: , ,

Vì lợi nhuận, có người sẵn sàng tàn phá thiên nhiên mà không nghĩ đến hậu quả.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 10:53 PM
  • Share The Gag


  • Vì lợi nhuận, có người sẵn sàng tàn phá thiên nhiên mà không nghĩ đến hậu quả.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment