Thursday, January 12, 2017

Tagged Under: , , , ,

Hãy chọn lọc, đừng chết vì thiếu hiểu biết.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 6:36 PM
  • Share The Gag


  • Những tờ báo lá cải hay quá nhiều thông tin nhiễu đang là những khối bê tông đóng băng bản chất của xã hội!

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment