Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Tagged Under: ,

Có những thứ bỏ đi với người này nhưng lại rất có giá trị với người khác.

  • Share The Gag


  • Có những thứ bỏ đi với người này nhưng lại rất có giá trị với người khác.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét