Friday, February 10, 2017

Tagged Under: ,

Có những thứ bỏ đi với người này nhưng lại rất có giá trị với người khác.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 10:50 PM
  • Share The Gag


  • Có những thứ bỏ đi với người này nhưng lại rất có giá trị với người khác.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment