Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Tagged Under: , ,

Liệu “Lương y như từ mẫu” có còn đúng trong xã hội hiện nay?

  • Share The Gag


  • Liệu “Lương y như từ mẫu” có còn đúng trong xã hội hiện nay?

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét