Thursday, February 9, 2017

Tagged Under: , ,

Liệu “Lương y như từ mẫu” có còn đúng trong xã hội hiện nay?

By: Nguyễn Trí Hiển On: 10:49 PM
  • Share The Gag


  • Liệu “Lương y như từ mẫu” có còn đúng trong xã hội hiện nay?

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment