Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Tagged Under:

Ngoài kia còn thiếu thốn ...

  • Share The Gag


  • Trong khi chúng ta đang ngâm mình trong nước, chỉ để đỡ nóng, thì có hàng vạn người đang thiếu nước trầm trọng!

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét