Sunday, February 5, 2017

Tagged Under:

Ngoài kia còn thiếu thốn ...

By: Nguyễn Trí Hiển On: 9:00 PM
  • Share The Gag


  • Trong khi chúng ta đang ngâm mình trong nước, chỉ để đỡ nóng, thì có hàng vạn người đang thiếu nước trầm trọng!

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment