Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Tagged Under:

Ngừng hủy hoại môi trường, hãy sống bền vững.

  • Share The Gag


  • Tương lai của chúng ta sẽ là đây nếu chúng ta vẫn tiếp tục hủy hoại môi trường!

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét