Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Tagged Under:

Nhiều kẻ sẵn sàng lấy nỗi đau của người khác ra để kiếm lời.

  • Share The Gag


  • Nhiều kẻ sẵn sàng lấy nỗi đau của người khác ra để kiếm lời.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét