Friday, February 24, 2017

Tagged Under: ,

Sự vội vàng, không tính đến hậu quả để rồi lại phải trông chờ sự giúp đỡ từ người khác

By: Nguyễn Trí Hiển On: 1:16 AM
  • Share The Gag


  • Sự vội vàng, không tính đến hậu quả để rồi lại phải trông chờ sự giúp đỡ từ người khác. Hiểu theo 1 nghĩa khác thì có thể là: con người ngày càng trở nên vô cảm, thiếu quan tâm chia sẻ với nhau nên họ bất chấp tưới xăng đốt rừng để hứng lấy một ít nước cứu hỏa mà sống.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment