Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

Tagged Under: ,

Mỗi người dần cô lập mình trên những "hòn đảo"

  • Share The Gag


  • Sự phát triển của công nghệ ngày nay đã dẫn đến một thực trạng - mỗi người dần cô lập mình trên những "hòn đảo" smartphone.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét