Thursday, February 23, 2017

Tagged Under: ,

Mỗi người dần cô lập mình trên những "hòn đảo"

By: Nguyễn Trí Hiển On: 1:10 AM
  • Share The Gag


  • Sự phát triển của công nghệ ngày nay đã dẫn đến một thực trạng - mỗi người dần cô lập mình trên những "hòn đảo" smartphone.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment