Tuesday, February 14, 2017

Tagged Under: ,

Trong mắt của đàn ông chỉ có nửa thân dưới của phụ nữ?

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:50 PM
  • Share The Gag  • Trong mắt của đàn ông chỉ có nửa thân dưới của phụ nữ>.
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment