Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Tagged Under: ,

Trong mắt của đàn ông chỉ có nửa thân dưới của phụ nữ?

  • Share The Gag  • Trong mắt của đàn ông chỉ có nửa thân dưới của phụ nữ>.
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét