Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Tagged Under:

Thời gian là tiền bạc. Bởi vậy, xin đừng lãng phí thời gian của bạn.

  • Share The Gag


  • Thời gian là tiền bạc. Bởi vậy, xin đừng lãng phí thời gian của bạn.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét