Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Tagged Under: , , , ,

Đừng phàn nàn, cuộc sống người này là ước mơ người khác.

  • Share The Gag


  • Cuộc sống của người này là ước mơ của người khác. Vậy nên đừng phàn nàn vì còn có nhiều người không được như bạn.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét