Thursday, February 2, 2017

Tagged Under: , , , ,

Đừng phàn nàn, cuộc sống người này là ước mơ người khác.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:58 PM
  • Share The Gag


  • Cuộc sống của người này là ước mơ của người khác. Vậy nên đừng phàn nàn vì còn có nhiều người không được như bạn.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment