Friday, February 3, 2017

Tagged Under: , , , ,

Đừng học quá nhiều, hãy học có phương pháp.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:59 PM
  • Share The Gag


  • Học quá nhiều và không đúng phương pháp sẽ giết chết bạn!

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment