Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Tagged Under:

Ánh mắt có thể giết chết người khác?

  • Share The Gag


  • Ánh mắt có thể giết chết người khác?

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét