Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Tagged Under:

Xuất phát điểm của mỗi người trong xã hội đều giống nhau. Điều này có thực sự đúng không?

  • Share The Gag


  • xuất phát điểm của mỗi người trong xã hội đều giống nhau. Điều này có thực sự đúng không?

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét