Thursday, March 16, 2017

Tagged Under:

Xuất phát điểm của mỗi người trong xã hội đều giống nhau. Điều này có thực sự đúng không?

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:54 PM
  • Share The Gag


  • xuất phát điểm của mỗi người trong xã hội đều giống nhau. Điều này có thực sự đúng không?

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment