Friday, March 3, 2017

Tagged Under: ,

Chọn tâm lý đám đông và không dám làm gì đột phá cho bản thân

By: Nguyễn Trí Hiển On: 1:42 AM
  • Share The Gag


  • Chọn tâm lý đám đông và không dám làm gì đột phá cho bản thân

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment