Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Tagged Under: ,

Chọn tâm lý đám đông và không dám làm gì đột phá cho bản thân

  • Share The Gag


  • Chọn tâm lý đám đông và không dám làm gì đột phá cho bản thân

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét