Friday, March 3, 2017

Tagged Under:

Sử dụng đồng loại để đạt mục đích của mình?

By: Nguyễn Trí Hiển On: 1:23 AM
  • Share The Gag


  • Sử dụng đồng loại để đạt mục đích của mình?
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment