Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Tagged Under:

Cuộc sống sẽ chỉ là mầu đen trắng đơn điệu nếu bạn không sáng tạo bản thân.

  • Share The Gag


  • Cuộc sống sẽ chỉ là mầu đen trắng đơn điệu nếu bạn không sáng tạo bản thân.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét