Sunday, March 19, 2017

Tagged Under: ,

Lựa chọn sai lầm?

By: Nguyễn Trí Hiển On: 5:32 PM
  • Share The Gag


  • Thiên thân luôn luôn ở cạnh chúng ta. Chỉ do chúng ta tự chọn nghe theo lời xúi của quỷ dữ mà thôi.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment