Saturday, March 4, 2017

Tagged Under:

Để đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp, nhiều người sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ

By: Nguyễn Trí Hiển On: 11:27 PM
  • Share The Gag


  • Để đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp, nhiều người sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ, ngay cả danh dự của bản thân và giẫm lên người khác.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment