Friday, March 3, 2017

Tagged Under: ,

Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 2:13 AM
  • Share The Gag  • Hàng tỷ người trên thế giới nhìn cuộc đời qua lăng kính Facebook.
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment