Monday, March 6, 2017

Tagged Under:

Khi mình mưu đồ với người khác sẽ có người mưu đồ với bạn.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:04 PM
  • Share The Gag


  • Bạn sẽ nghĩ gì khi mưu đồ với người khác và chính 1 người khác nữa lại đang có mưu đồ với bạn?

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment