Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Tagged Under:

Khi mình mưu đồ với người khác sẽ có người mưu đồ với bạn.

  • Share The Gag


  • Bạn sẽ nghĩ gì khi mưu đồ với người khác và chính 1 người khác nữa lại đang có mưu đồ với bạn?

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét