Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Tagged Under: ,

Cuộc sống như một sàn diễn

  • Share The Gag


  • Cuộc sống như một cuộc chơi, một sàn diễn, chưa đến lúc kết thúc bạn không thể biết bản thân mình tuyệt vời đến nhường nào.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét