Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Tagged Under:

Mù quáng dựa theo sự dẫn dắt của người khác mà bước về phía trước

  • Share The Gag


  • Mù quáng dựa theo sự dẫn dắt của người khác mà bước về phía trước, đến 1 lúc nào đó bạn sẽ tự bước hụt và ngã rất đau.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét