Monday, March 13, 2017

Tagged Under:

Mù quáng dựa theo sự dẫn dắt của người khác mà bước về phía trước

By: Nguyễn Trí Hiển On: 8:38 PM
  • Share The Gag


  • Mù quáng dựa theo sự dẫn dắt của người khác mà bước về phía trước, đến 1 lúc nào đó bạn sẽ tự bước hụt và ngã rất đau.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment