Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Tagged Under: , ,

Hầu hết, những gì bạn thấy trên ti vi chỉ là diễn?

  • Share The Gag


  • Hầu hết, những gì bạn thấy trên ti vi chỉ là diễn?

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét