Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Tagged Under: ,

Thế giới hiện đại, ngòi bút bị cắt ngắn đi.

  • Share The Gag  • Thế giới hiện đại, ngòi bút bị cắt ngắn đi.
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét