Tuesday, March 28, 2017

Tagged Under: ,

Để có tiền, đôi khi phải dùng đến những cách đầy tội lỗi.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 1:34 AM
  • Share The Gag  • Để có tiền, đôi khi phải dùng đến những cách đầy tội lỗi.
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment