Thursday, March 23, 2017

Tagged Under: ,

Tuổi tác không phải là vấn đề, quan trọng là 1 tâm hồn tươi trẻ.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 5:44 PM
  • Share The Gag  • Tuổi tác không phải là vấn đề, quan trọng là 1 tâm hồn tươi trẻ.
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment