Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Tagged Under: ,

Liệu bạn có thể phân biệt được người bên cạnh mình là thiên sứ hay ác quỷ không?

  • Share The Gag  • Liệu bạn có thể phân biệt được người bên cạnh mình là thiên sứ hay ác quỷ không?
    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét