Friday, February 17, 2017

Tagged Under:

Bạn luôn chọn dành nhiều thời gian vào những việc khác

By: Nguyễn Trí Hiển On: 11:21 PM
  • Share The Gag


  • Bạn luôn chọn dành nhiều thời gian vào những việc khác với muôn vàn lý do và sẵn sàng tự nguyện chia sẻ thông tin cuộc sống với những người mà chúng ta không quen biết.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment