Saturday, February 18, 2017

Tagged Under: ,

Sự đùn đẩy trách nhiệm, người phải chịu thiệt vẫn mãi là người có vị trí ở dưới cùng.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 11:16 PM
  • Share The Gag


  • Sự đùn đẩy trách nhiệm, người phải chịu thiệt vẫn mãi là người có vị trí ở dưới cùng.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment