Thursday, February 16, 2017

Tagged Under: , ,

Đôi khi thành công chỉ cách bạn trong gang tấc.

By: Nguyễn Trí Hiển On: 11:08 PM
  • Share The Gag


  • Đôi khi thành công chỉ cách bạn trong gang tấc. Hãy kiên trì rồi bạn sẽ được hưởng thành quả.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment