Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Tagged Under: , ,

Đôi khi thành công chỉ cách bạn trong gang tấc.

  • Share The Gag


  • Đôi khi thành công chỉ cách bạn trong gang tấc. Hãy kiên trì rồi bạn sẽ được hưởng thành quả.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét