Sunday, February 19, 2017

Tagged Under:

Con người ngày ngày vô tâm thải những khí thải độc hại lên bầu khí quyển

By: Nguyễn Trí Hiển On: 12:10 AM
  • Share The Gag


  • Việc con người ngày ngày vô tâm thải những khí thải độc hại lên bầu khí quyển chẳng khác gì đang tự cầm cưa phá hỏng chính ngôi nhà của mình

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 comments:

    Post a Comment